PrivacyStatement

Privacy statement
Nature ferie is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Mocht er op enigerlei wijze behoefte ontstaan om met ons, Paula en Peter contact te leggen email ons dan via paulabiodanza@hotmail.com

Contactgegevens:
Web:  www.natuurvakantiedenemarken.nl
Paula Krijbolder is de Functionaris Gegevensbescherming van Nature Ferie. Je kunt haar bereiken via paulabiodanza@hotmail.com of telefonisch 0045 22561801

Persoonsgegevens die wij verwerken:
Nature Ferie verwerkt de volgende persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt:

 • Voor- en achternaam
 • Woonplaats
 • Telefoonnummer
 •  E-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken:
De website en/of dienst van Nature Ferie heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via paulabiodanza@hotmail.com, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken.
Nature Ferie verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van jouw aanvraag over kamperen bij Nature Ferie
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder

Geautomatiseerde besluitvorming:
Nature Ferie neemt geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen op basis van geautomatiseerde verwerkingen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Nature Ferie) tussen zit. Nature Ferie gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:

 • Diverse laptops en PC’s voor de administratie binnen ons bedrijf

Geen van deze systemen of computerprogramma’s is erop gericht om informatie te verstrekken aan derden of buiten onze directe bedrijfsvoering te gebruiken.

Bewaartermijn van persoonsgegevens:
Nature Ferie bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Nature Ferie hanteert de volgende bewaartermijnen voor de volgende persoonsgegevens:

 • Het afhandelen van jouw aanvraag over kamperen bij Nature Ferie:                                                                  Nature Ferie is wettelijk verplicht om de administratie van persoonsgegevens te voeren voor o.a. de belastingdienst. De verplichte bewaartermijn van deze gegevens is 7 jaar, met dien verstande dat er van deze gegevens geen gebruik wordt gemaakt binnen onze bedrijfsvoering anders dan boekhoudkundige/administratieve administratie
 • Categorie persoonsgegevens nieuwsbrief:
  De bewaartermijn is door de klant zelf te bepalen. Wanneer de klant wordt opgenomen in onze administratie worden de gegevens van die klant toegevoegd aan ons nieuwsbriefbestand. Dit is het enige bestand waar we actief van deze gegevens gebruikmaken.
  Wanneer iemand zich afmeldt voor de nieuwsbrief of ons verzoekt om daarvoor zorg te dragen worden deze gegevens door ons gewist.

 
Delen van persoonsgegevens met derden:
Nature Ferie verstrekt dus uitsluitend persoonsgegevens aan derden wanneer dit voor onze administratie noodzakelijk is, en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan onze wettelijke verplichting om de administratie te voeren. Hierbij is de belastingdienst en hun bewaartermijn leidend.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken:

Nature Ferie gebruikt de website software van Weebly. Weebly gebruikt alleen technische, functionele, en analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die Weebly gebruikt zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Voor onze website gebruiken we verder analytische software en registratie zoals Google maps
 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door ons bedrijf en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou tot onze beschikking hebben in een computerbestand naar jou, of een andere door jou genoemde organisatie, te sturen.

Wil je gebruik maken van je recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heb je andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een verzoek naar paulabiodanza@hotmail.com

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Nature Ferie zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op jouw verzoek reageren.

We willen je er ook op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen:
Nature Ferie neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via paulabiodanza@hotmail.com of telefonisch.

Mocht er op enigerlei wijze behoefte ontstaan om met ons contact op te nemen dan verzoeken we je met klem om ons te mailen. paulabiodanza@hotmail.com